תמונה גנרית של בוטים של Webex

התמונה למעלה מציגה דוגמאות של בוטים שפותחו על ידי סיסקו בשימוש.

בוטים באפליקציית Webex

בוטים יכולים לעזור להרחיב את הפונקציונליות של אפליקציית Webex כך שתכלול אפליקציית צד שלישי. באפשרותך להוסיף בוטים למרחבי אפליקציית Webex ולקיים אינטראקציה ישירות עם אפליקציית צד שלישי מהשטח. לאחר שהוספת את הבוט למרחב תוכל לשלוח help הודעה לבוט והתגובה כוללת את הפקודות שהבוט תומך בהן.

אתה יכול להוסיף בוט לכל סוג של שטח; הוסף בוט למרחב הפרויקט שלך עם אנשים אחרים וקיים אינטראקציה ישירות עם אפליקציית צד שלישי מהמרחב שלך. לחלופין, תוכל ליצור חלל רק איתך ועם הבוט כדי לקיים אינטראקציה עם אפליקציית צד שלישי.

מרכז היישומים של Webex מכיל קטלוג של בוטים ואפליקציות שפותחו על ידי Cisco ומפתחי צד שלישי.

כרטיסים באפליקציית Webex

בוטים יכולים להציג מידע בתוך אפליקציית Webex בדרכים שונות. עם זאת, שימוש בכרטיסים מקל על המשתמשים לקיים אינטראקציה ישירה עם תגובת הבוט לפקודה. באפשרותך לבחור מתוך תפריטים נפתחים, להשתמש בלחצנים ואפילו להשתמש בשדות טקסט כדי לעדכן ולאסוף מידע.

לקבלת מידע נוסף על מסגרת הכרטיסים, ראה https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

אתה יכול לדווח על כל בעיה בבוט עם כרטיסים כדי devsupport@webex.com

תחילה עליך להוסיף את הבוט Trello למרחב חדש או קיים באפליקציית Webex ולאחר מכן לקשר את הבוט לחשבון Trello שלך:

1

עבור אל רווחים , בחר רווח כדי להוסיף את הבוט Trello.


 

אתה יכול גם ליצור חלל חדש רק עם הבוט Trello.

2

בחר אנשים, לחץ על הוסף אנשיםולאחר מכן הזן את שם הבוט Trello Trello.bot@webex.bot.

3

הזן help ולשלוח את ההודעה.

4

לחץ על קשר חשבון Trello והוסף את פרטי חשבון Trello שלך. באפשרותך לבחור כל שם הרשאה.

כאשר חשבון Trello שלך מקושר, הזן help במרחב עם הבוט, ושלח את ההודעה כדי לראות את רשימת הפעולות הבאות שהבוט יכול לבצע:

באפשרותך ליצור התראות חדשות או לנהל הודעות קיימות עבור פעולות ב- Trello ותקבל הודעה ב- Webex App.

1

בחלל עם הבוט Trello, היכנסו help ולשלוח את ההודעה.

2

לחץ על נהל התראות והבוט מחזיר קישור לניהול התראות מהדפדפן שלך. בחר סוג הודעה או ערוך הודעה קיימת:

3

הזן שם עבור ההודעה שלך, בחר את ההרשאה שלך וקבע את תצורת הגדרות ההתראות הנותרות.

  1. בחר את מפעילי ההודעות שעבורם ברצונך לקבל הודעות:

אתה יכול להוסיף רשימה, כרטיס או לוח חדשים ב- Trello באמצעות הבוט Trello.

1

בחלל עם הבוט Trello, היכנסו help ולשלוח את ההודעה.

2

לחץ על הוסף חדש ובחר מבין הדברים הבאים:

  • קלף
  • רשימה
  • תגובה
3

בצע את ההנחיות כדי להשלים את הפרטים הנותרים עבור הכרטיס, הרשימה או ההערה החדשים שלך.

באפשרותך לעדכן פרטים עבור כרטיס או רשימה ב- Trello בתוך אפליקציית Webex.

1

בחלל עם הבוט Trello, היכנסו help ולשלוח את ההודעה.

2

לחץ על עדכן ובחר מבין הדברים הבאים:

  • כרטיסספציפי, הזן שם ולחץ על כרטיסיחיפוש.
  • רשום, הזן שם ולחץ על רשימתחיפוש.

אתה יכול לגשת במהירות למידע מ- Trello ישירות באפליקציית Webex.

1

בחלל עם הבוט Trello, היכנסו help ולשלוח את ההודעה.

2

לחץ על קבל ובחר את המידע.

3

באפשרותך להשתמש בכרטיס כדי לחפש שם מלא או חלקי של רשימה או כרטיס.