הקצאת משאבים ללוח שנה היברידי באמצעות פעולות API

לוח השנה ההיברידי משתמש ב-API של Microsoft Graph כדי לגשת לאירועים בלוח השנה של Office 365.API זה תומך במגוון רחב של פעולות עם Office 365.עם זאת, לוח השנה ההיברידי משתמש רק בקבוצת משנה של פקודות הקשורות למקרי שימוש בלוח השנה.

טבלה 1. פעולות הנמצאות כעת בשימוש על-ידי לוח השנה ההיברידי

פעולת Graph

שימוש

POST /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events

הוסף אירוע או פגישה ללוח השנה של משתמש.

GET /users/{id | userPrincipalName}/events/{id}‎

אחזר פרטים אודות אירוע בודד בלוח השנה של משתמש.

GET /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}/instances? startDateTime={start_datetime}&endDateTime={end_datetime}‎

קבל את המופעים של פגישה חוזרת עבור טווח זמן שצוין.

GET /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events

אחזר פרטים אודות אירועים בתיקיית לוח השנה של משתמש.

POST /subscriptions

הירשם כמנוי לקבלת התראות על שינויים בלוח השנה של משתמש.

GET /users/{id|userPrincipalName}/mailboxSettings

קבל אזור ומצב 'מחוץ למשרד' של משתמש.

DELETE /subscriptions/{id}‎

בטל את ההרשמה כמנוי להתראות על שינויים בלוח השנה של משתמש.

PATCH /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}‎

עדכן מאפיינים של אירועים בלוח השנה (כולל פרטי הצטרפות ומאפיינים מורחבים) בנוסף לשדות אחרים הנוגעים לפגישה.

POST /users/{id|userPrincipalName}/calendar/getSchedule

הצג את זמינות המשתמש ומצב מועדים פנויים/לא פנויים עבור טווח זמן שצוין.

DELETE /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}‎

מחק אירוע מלוח שנה.

POST /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}/{accept | decline | tentativelyAccept}‎

אפשר למשתמש לקבל/לדחות/לקבל באופן לא סופי את המצב עבור פגישה.