API işlemleriyle Karma Takvim Sağlama

Bu işaretKarma TakvimOffice 365 takvim olaylarına erişmek için Microsoft Graph API'yi kullanır. Bu API, Office 365 ile çok çeşitli işlemleri destekler. Ancak,Karma Takvimsadece takvim kullanım olguları ile ilgili bir komut alt kümesini kullanır.

Tablo 1. Karma Takvim tarafından şu anda kullanılan işlemler

Graph işlemi

Kullanım

POST /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events

Bir etkinliği veya toplantıyı kullanıcının takvimine ekleyin.

GET /users/{id | userPrincipalName}/events/{id}

Bir kullanıcının takvimindeki tek bir olay hakkındaki ayrıntıları alır.

GET /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}/instances? startDateTime={start_datetime}&endDateTime={end_datetime}

Belirli bir zaman aralığında tekrar eden bir toplantının düzenlenme zamanlarını alır.

GET /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events

Bir kullanıcının takvim klasöründeki olaylar hakkındaki ayrıntıları alır.

POST /subscriptions

Kullanıcının takvimindeki değişiklikler hakkındaki bilgiler için abone olun.

GET /users/{id|userPrincipalName}/mailboxSettings

Bir kullanıcının yerel ayarlarını ve ofis dışında durumunu alır.

DELETE /subscriptions/{id}

Bir kullanıcının takviminde yapılan değişiklikler hakkındaki bilgilendirmelerden aboneliği kaldır.

PATCH /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}

Toplantıya ilişkin diğer alanların yanı sıra takvim olaylarının özelliklerini (katılma bilgileri ve genişletilmiş özellikler dahil) günceller.

POST /users/{id|userPrincipalName}/calendar/getSchedule

Belirtilen bir zaman aralığında kullanıcı kullanılabilirliğini ve boş/meşgul durumunu görüntüler.

DELETE /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}

Bir etkinliği takvimden siler.

POST /users/{id | userPrincipalName}/calendar/events/{id}/{accept | decline | tentativeLyAccept}

Kullanıcının toplantının durumunu kabul etme/reddetme/geçici olarak kabul etme izin verir.