Codecs נתמך

תוכל לעיין במפרט זה כדי לקבל מידע על קודקים נתמכים, הגדרת וידאו ושימוש ברוחב פס ב - Webex מומחה לפי דרישה

אנו מבצעים אופטימיזציה של האיכות על ידי שימוש במקודד אופוס לאודיו ובמקודד OpenH264 לווידאו.

הגדרת סרטון נתמך

רזולוציית הסרטונים היוצאים משתנה בהתאם לרוחב הפס של הרשת שלך.

רוחב פס (kbps)

רזולוציית וידאו יוצאת (פיקסלים)

> 768

1280 × 720

385 – 768

640 x 360

178 – 384

320 × 180

64 – 177

160 × 90

< 64

שמע בלבד