Поддържани кодеци

Можете да се обърнете към тези спецификации, за да получите информация за поддържаните кодеци, видео дефиниция и използване на честотната лента в Expert on Demand

Ние оптимизираме качеството, като използваме кодек Opus за аудио и OpenH264 кодек за видео.

Поддържана видео дефиниция

Разделителната способност на изходящото видео варира в зависимост от честотната лента на вашата мрежа.

Пропускателна способност (kbps)

Изходяща разделителна способност на видео (пиксели)

> 768

1280 × 720

385 – 768

640 × 360

178 – 384

320 × 180

64 – 177

160 × 90

< 64

само аудио