Codec-enheter som stöds

Du kan hänvisa till dessa specifikationer för att få information om kodekar som stöds, videodefinition och bandbreddsanvändning i Webex Expert på begäran

Vi optimerar kvaliteten genom att använda codec-programmet Opus för ljud och codecen OpenH264 för video.

Videodefinition som stöds

Den utgående videoupplösningen varierar beroende på din nätverksbandbredd.

Bandbredd (kbit/s)

Utgående videoupplösning (bildpunkter)

> 768

1280 × 720

385 – 768

640 × 360

178 – 384

320 × 180

64 – 177

160 × 90

< 64

endast ljud