כדי להפעיל או להשבית מצלמות וירטואליות עבור הארגון כולו, השתמש בפרוצדורה תחת קביעת תצורה של מצלמות וירטואליות עבור שיחות ופגישות ב-Hub Webex Control.

1

מתצוגת הלקוח בכתובת https://admin.webex.com, תחת שירותים, לחץ על פגישה ובחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex שעבורו ברצונך לשנות הגדרות ולאחר מכן לחץ על הגדר אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אבטחה.

4

בחר את תיבת הסימון ליד מנע טעינה של מצלמות וירטואליות של צד שלישי ב-Mac OS גרסה 10.14 ואילך.


 

הפעלת האפשרות הזו משביתה את השימוש במצלמות וירטואליות של צד שלישי בפגישות באתר שלך, כך שהפגישות מאובטחות יותר.

1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

בקטע אפשרויות אבטחה, בחר את תיבת הסימון ליד מנע טעינה של מצלמות וירטואליות של צד שלישי ב-Mac OS גרסה 10.14 ואילך.


 

הפעלת האפשרות הזו משביתה את השימוש במצלמות וירטואליות של צד שלישי בפגישות באתר שלך, כך שהפגישות מאובטחות יותר.