Aby włączyć lub wyłączyć kamery wirtualne dla całej organizacji, należy wykonać procedurę opisaną w temacie Konfigurowanie kamer wirtualnych do połączeń i spotkań w programie Webex ControlHub.

1

W widoku odbiorcy w https://admin.webex.comobszarze Usługi kliknij pozycję Spotkanie, a następnie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj witrynę.

3

W obszarze Ustawienia ogólnewybierz pozycję Zabezpieczenia .

4

Zaznacz pole wyboru Zapobiegaj ładowaniu kamer wirtualnych innych firm w systemie Mac OS w wersji 10.14 lub nowszej.


 

Włączenie tej opcji wyłącza korzystanie z wirtualnych kamer innych firm podczas spotkań w witrynie, co sprawia, że spotkania są bezpieczniejsze.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W sekcji Opcje zabezpieczeń zaznacz pole wyboru zapobiegaj ładowaniu kamer wirtualnych innych firm w systemie Mac OS w wersji 10.14 lubnowszej.


 

Włączenie tej opcji wyłącza korzystanie z wirtualnych kamer innych firm podczas spotkań w witrynie, co sprawia, że spotkania są bezpieczniejsze.