Aby włączyć lub wyłączyć kamery wirtualne dla całej organizacji, wykonaj procedurę w: Konfigurowanie kamer wirtualnych do połączeń i spotkań w Webex Control Hub .
1

Zaloguj się do Control Hub, a następnie przejdź do menu Usługi > Spotkanie.

2

Kliknij pozycję Witryny, wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz opcję Bezpieczeństwo.

4

Zaznacz pole wyboru obok Zapobieganie ładowaniu kamer wirtualnych innych firm w systemie Mac OS w wersji 10.14 i nowszych .


 

Włączenie tej opcji wyłącza używanie wirtualnych kamer innych firm podczas spotkań w witrynie, co zwiększa bezpieczeństwo spotkań.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

W Opcje bezpieczeństwa sekcji zaznacz pole wyboru obok opcji Zapobieganie ładowaniu kamer wirtualnych innych firm w systemie Mac OS w wersji 10.14 i nowszych .


 

Włączenie tej opcji wyłącza używanie wirtualnych kamer innych firm podczas spotkań w witrynie, co zwiększa bezpieczeństwo spotkań.