För att aktivera eller inaktivera virtuella kameror för hela organisationen använder du proceduren i Konfigurera virtuella kameror för samtal och möten i Webex Control Hub .
1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Webbplatser, välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Inställningar.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Markera kryssrutan bredvid Förhindra virtuella kameror från tredje part från att läsas in på Mac OS version 10.14 och senare .


 

Om du aktiverar det här alternativet inaktiveras användningen av virtuella kameror från tredje part i möten på din webbplats, vilket gör möten säkrare.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I Säkerhetsalternativ markerar du kryssrutan bredvid Förhindra virtuella kameror från tredje part från att läsas in på Mac OS version 10.14 och senare .


 

Om du aktiverar det här alternativet inaktiveras användningen av virtuella kameror från tredje part i möten på din webbplats, vilket gör möten säkrare.