För att aktivera eller inaktivera virtuella kameror för hela din organisation använder du proceduren i Konfigurera virtuella kameror för samtal och möten i Webex Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster, klickar på Möte och väljer sedan Webbplatser.

2

Välj den Webex-webbplats som du vill ändra inställningarna för och klicka sedan på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Markera kryssrutan bredvid Förhindra att virtuella kameror från tredje part laddas på Mac OS version 10.14 och senare.


 

Om du aktiverar det här alternativet inaktiveras användning av virtuella kameror från tredje part på din webbplats, vilket gör mötena säkrare.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.

2

I avsnittet Säkerhetsalternativ markerar du kryssrutan bredvid Förhindra att virtuella kameror från tredje part laddas på Mac OS-version 10.14 ochsenare.


 

Om du aktiverar det här alternativet inaktiveras användning av virtuella kameror från tredje part på din webbplats, vilket gör mötena säkrare.