Hvis du vil aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer for hele organisasjonen, bruker du fremgangsmåten i Konfigurere virtuelle kameraer for samtaler og møter i Webex Control Hub .
1

Logg på Control Hub, og gå til Tjenester > Møter.

2

Klikk på Nettsteder, velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk deretter på Innstillinger.

3

Velg Sikkerhet under Fellesinnstillinger.

4

Merk av i avmerkingsboks ved siden av Hindre virtuelle kameraer fra tredjeparter fra å lastes inn på Mac OS versjon 10.14 og nyere .


 

Aktivering av dette alternativet deaktiverer bruken av virtuelle kameraer fra tredjeparter i møter på nettstedet ditt, noe som gjør møtene sikrere.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

I Sikkerhetsalternativer merker du av i avmerkingsboks ved siden av Hindre virtuelle kameraer fra tredjeparter fra å lastes inn på Mac OS versjon 10.14 og nyere .


 

Aktivering av dette alternativet deaktiverer bruken av virtuelle kameraer fra tredjeparter i møter på nettstedet ditt, noe som gjør møtene sikrere.