Hvis du vil aktivere eller deaktivere virtuelle kameraer for hele organisasjonen, bruker du fremgangsmåten i Konfigurere virtuelle kameraer for samtaler og møter i Webex Control Hub.

1

Klikk Møte under Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg deretter Områder.

2

Velg Webex-området du vil endre innstillinger for, og klikk deretter Konfigurer område.

3

Velg Sikkerhet under Vanlige innstillinger.

4

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Forhindre at virtuelle kameraer fra tredjeparter lastes inn på Mac OS versjon 10.14 og senere.


 

Hvis du aktiverer dette alternativet, deaktiveres bruken av virtuelle kameraer fra tredjeparter i møter på området, noe som gjør møter sikrere.

1

Logg på Administrasjon av Webex-område, og gå til Konfigurasjon > Vanlige områdeinnstillinger > Alternativer.

2

Merk av for Hindre at virtuelle kameraer fra tredjeparter lastes inn på Mac OS versjon 10.14 og senere under Sikkerhetsalternativer.


 

Hvis du aktiverer dette alternativet, deaktiveres bruken av virtuelle kameraer fra tredjeparter i møter på området, noe som gjør møter sikrere.