1

פתח את אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי והיכנס.

2

בפינה השמאלית העליונה של אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי, בחר את סמל גלגל השיניים ולאחר מכן מהרשימה הנפתחת, בחר העדפה.

3

עבור כל העדפה שהגדרת, בחר החל ולאחר מכן אישור כדי לשמור את השינויים.

4

באפשרותך לשנות את הפעולות הבאות:

 • כללי— הגדר את האפליקציה שלך כך שתיפתח תמיד בעת הפעלת המחשב.

 • חשבונות– הצג את כתובת ה-URL של אתר Webex והזן את שם המשתמש והסיסמה שלך בשירותי טלפון.

  לחץ על הגדרות שרת כדי:

  • הצג את הגדרות הפגישה המתקדמות.

  • הגדר את הגדרות הטלפון המתקדמות.

 • פגישות- בחר את ההגדרות 'לוח שנה' ו'פגוש כעת'. הקישור לחדר האישי וכתובת הווידאו שלך זמינים גם כאן אם ברצונך להעתיק אותם כדי לשתף אותם עם אחרים.


   
  בעת שינוי שילוב לוח השנה, עליך להפעיל מחדש את אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.
 • שמע- שנה את הרמקול ואת המיקרופון המשמשים בעת חיוג לאפליקציית שולחן העבודה הווירטואלי. התפריטים הנפתחים מכילים את כל הרמקולים והמיקרופונים שזוהו על-ידי אפליקציית שולחן העבודה הווירטואלית.

  אם יש לך התקני שמע מרובים המחוברים למערכת, לחץ על מתקדם אל:

  • בחר איזה רמקול אתה רוצה כרמקול ברירת המחדל שלך.

  • בחר איזה מיקרופון אתה רוצה כמיקרופון ברירת המחדל שלך.

 • וידאו- בחר אם ברצונך להתחיל פגישות ביישום שולחן העבודה הווירטואלי עם או בלי וידאו.

  אם יש לך התקני וידאו מרובים המחוברים למערכת שלך:

  • בחר התקן וידאו מהרשימה הנפתחת ' מצלמה '.

  • לחץ על מתקדם כדי לסדר את מכשירי הווידאו שלך לפי סדר ההעדפה.