1

Otvorite aplikaciju virtuelne radne površine i prijavite se.

2

U gornjem desnom uglu aplikacije virtuelne radne površineizaberite ikonu zupčanik, a zatim sa padajuće liste izaberite stavku Željene postavke.

3

Za svaku željenu postavku koju postavite, kliknite na dugme "Primeni", a zatim na dugme "U redu" da biste sačuvali promene.

4

Možete da promenite sledeće:

 • Opšte– Podesite aplikaciju da se uvek otvara kada uključite računar.

 • Nalozi– Prikažite URL adresu Webex lokacije i unesite korisničko ime i lozinku u usluge telefona.

  Kliknite na dugme Postavke servera da biste:

  • Prikažite više opcija za postavke sastanka.

  • Konfigurišite napredne postavke telefona.

 • Sastanci– Odaberite postavke "Kalendar" i "Upoznaj odmah". Vaša veza lične sobe i video adresa takođe su dostupni ovde ako želite da ih kopirate da biste ih delili sa drugima.


   
  Kada promenite integraciju kalendara, potrebno je da ponovo pokrenete aplikaciju virtuelne radne površine da bi promene stupile na snagu.
 • Zvuk– Promenite zvučnik i mikrofon koji se koriste prilikom biranja broja u aplikaciju virtuelne radne površine. Pašnjaci menija sadrže sve zvučnike i mikrofone koje otkriva aplikacija virtuelne radne površine.

  Ako imate više audio uređaja koji su povezani sa sistemom, kliknite na dugme "Više opcija za":

  • Izaberite zvučnik koji želite kao podrazumevani zvučnik.

  • Izaberite mikrofon koji želite kao podrazumevani mikrofon.

 • Videozapis – Odaberite da li želite da započnete sastanke u aplikaciji virtuelne radne površine sa ili bez video zapisa.

  Ako imate više video uređaja koji su povezani sa sistemom:

  • Odaberite video uređaj sa padajuće liste "Kamera".

  • Kliknite na dugme "Više opcija" da biste rasporedili video uređaje po željenom redosledu.