1

Otwórz aplikację pulpitu wirtualnego i zaloguj się.

2

W prawym górnym rogu aplikacji na pulpicie wirtualnym wybierz biegikona, a następnie z listy rozwijanej wybierz Preference.

3

Dla każdej ustawionej preferencji wybierz opcję Apply (Zastosuj), a następnie OK (OK), aby zapisać zmiany.

4

Możesz zmienić następujące elementy:

 • Ogólne— ustaw aplikację tak, aby zawsze otwierała się po włączeniu komputera.

 • Konta — Wyświetl adres URL witryny Webex i wprowadź nazwę użytkownika i hasło w usługach telefonicznych.

  Kliknij Ustawienia serwera, aby:

  • Wyświetl zaawansowane ustawienia spotkania.

  • Skonfiguruj zaawansowane ustawienia telefonu.

 • Spotkania — wybierz ustawienia Kalendarza i Spotkaj się teraz. Łącze do Twojego pokoju osobistego i adres wideo są również dostępne tutaj, jeśli chcesz je skopiować i udostępnić innym.


   
  Po zmianie integracji kalendarza należy ponownie uruchomić aplikację pulpitu wirtualnego, aby zmiany weszły w życie.
 • Audio— zmień głośnik i mikrofon używane podczas wybierania do aplikacji na pulpicie wirtualnym. Menu rozwijane zawiera wszystkie głośniki i mikrofony wykryte przez aplikację na pulpicie wirtualnym.

  Jeśli masz wiele urządzeń audio podłączonych do systemu, kliknij przycisk Zaawansowane, aby:

  • Wybierz głośnik, którego chcesz jako domyślny głośnik.

  • Wybierz mikrofon, który ma być mikrofonem domyślnym.

 • Wideo — wybierz, czy chcesz rozpoczynać spotkania w aplikacji pulpitu wirtualnego z obrazem wideo, czy bez niego.

  Jeśli masz wiele urządzeń wideo podłączonych do systemu:

  • Wybierz urządzenie wideo z listy rozwijanej Kamera.

  • Kliknij przycisk Zaawansowane , aby uporządkować swoje urządzenia wideo zgodnie z preferencjami.