1

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Snimke.

Na stranici Moji snimljeni sastanci možete vidjeti snimke za sve sastanke, događaje i treninge webexa koje ste ugostili i snimili. Možete zadržati do 900 GB snimaka.

Moji snimljeni sastanci
2

Više Izaberite stavku pored imena snimke, a zatim izaberite stavku Izbriši > Izbriši . Da biste izbrisali više snimki, potvrdite okvir pokraj više snimki, a zatim odaberite Izbriši > Izbriši .

Snimke se premještaju u smeće i ostaju na kartici Izbrisano 30 dana, osim ako ih trajno ne izbrišete.

3

Da biste trajno izbrisali snimku koja se u smeću, uz naziv snimke odaberite Izbriši > smeće. Da biste trajno izbrisali više snimki, potvrdite okvir pokraj više snimki, a zatim odaberite Izbriši > Izbriši . Da biste trajno izbrisali sve snimke, odaberite Izbriši sve > Izbriši sve .

4

Da biste snimku koja se nalazi u smeću vratili na popis za snimanje, uz naziv snimke odaberite Vrati.

Kartica Izbrisani moji snimljeni sastanci