Ako ne uključite javnu vezu, gledatelji se moraju prijaviti na web-mjesto da bi vidjeli snimku.

1

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Snimke.

Na stranici Moji snimljeni sastanci možete vidjeti snimke svih sastanaka, događaja i treninga webexa koje ste organizirali i snimili.

Moji snimljeni sastanci.
2

Uz Dijeliti naziv snimke odaberite Zajedničko korištenje.

3

U dijaloškom okviru Zajedničko korištenje snimanja sastavite detalje e-pošte koju želite poslati:

Dijaloški okvir Zajedničko korištenje snimanja.

  • Unesite adrese e-pošte odvojene zarezima svakog primatelja.

  • Unesite poruku koju želite uključiti.

  • Odaberite tko može vidjeti snimku. Ako snimku ikada želite učiniti nedostupnom svima koji imaju URL, možete onemogućiti vezu. ŽabicaIzaberite stavku , a zatim U redu.

  • Neovlaštenim korisnicima možete onemogućiti pristup snimci. Potvrdite okvir Zaštita lozinkom i unesite lozinku koju primatelji moraju unijeti da bi reproducirali snimku.

4

Odaberite Spremi.

Webex šalje e-poštu koja uključuje vezu na snimku svakom primatelju.
Poruka e-pošte s vezom za snimanje.