1

Na lijevoj navigacijskoj traci odaberite Snimke.

Na stranici Moji snimljeni sastanci možete vidjeti snimke svih sastanaka, webinara,događaja i treninga koje ste ugostili i snimili.

Moji snimljeni sastanci
2

Više Izaberite stavku pored imena snimke, a zatim izaberite stavku Uredi.

3

Uredite naziv i opis te odaberite ploče koje želite uključiti u snimku.

4

Poništite potvrdni okvir Transkripti ako je transkript stvoren, ali ne želite da ga drugi vide kada reproduciraju snimku.

5

Odaberite Spremi.