Zašto instalirati aplikaciju Meetings za radnu površinu?

Paket aplikacije Meetings za radnu površinu sadrži dva dijela: aplikaciju tijekom sastanka koja vam omogućuje održavanje sastanaka ili sudjelovanje u njima te aplikaciju prije sastanka koja se nalazi na radnoj površini.

Aplikaciju prije sastanka za radnu površinu možete upotrebljavati za uključivanje u sastanke, bez obzira na to imate li račun za Webex ili ne. Ako se prijavite pomoću računa organizatora, možete odmah započeti sastanke, zakazati sastanke, uključiti se u zakazane sastanke, dodati integracije za uključivanje u sastanke iz drugih aplikacija i otkriti videouređaje u blizini. Ako se prijavite pomoću računa sudionika, možete vidjeti nadolazeće sastanke i uključiti se u njih te otkriti videouređaje u blizini.

Ako nemate račun ili se niste prijavili, i dalje možete upotrebljavati aplikaciju Meetings za radnu površinu kao gost kako biste vidjeli nadolazeće sastanke, jednostavno se uključili u sastanke te se povezali s videouređajem.

Preuzimanje i instalacija aplikacije Meetings za radnu površinu

Aplikacija Meetings za radnu površinu automatski se preuzima nakon pokretanja ili uključivanja u Webex sastanak s web-mjesta Webex ili pozivnice putem e-pošte. Kliknite na instalacijsku datoteku kako biste je instalirali. Pogledajte odjeljke Novi prijavljeni korisnici na usluzi Webex i Novi gostujući korisnici na usluzi Webex u dokumentu Matrica za instalaciju aplikacije Webex Meetings za radnu površinu.

Ako želite instalirati aplikaciju bez prethodnog pridruživanja sastanku, možete je i ručno preuzeti ovdje, a zatim slijediti korake 3 – 5 u nastavku za instalaciju datoteke.

Korisnici koji su blokirani na određenu verziju aplikacije za sastanke trebali bi preuzeti datoteku za preuzimanje izravno sa svog web-mjesta Webex. Slijedite korake u nastavku.


Ako imate prethodnu verziju aplikacije Meetings za radnu površinu, morate deinstalirati tu verziju prije instalacije nove verzije.

1

Prijavite se na web-mjesto Webex.

2

Odaberite Preuzimanja > Aplikacija Cisco Webex Meetings za radnu površinu > Preuzimanje.

3

Pokrenite instalacijske datoteke .msi (za Windows) ili .dmg (za Mac) i slijedite upute. Aplikacija Meetings za radnu površinu otvara se nakon dovršetka instalacije.

4

Unesite svoju adresu e-pošte i odaberite Prijava.

5

Odaberite ili unesite URL web-mjesta Webex, a zatim unesite lozinku.

Ažuriranje aplikacije Meetings za radnu površinu

Mogućnost automatskog ažuriranja aplikacije Meetings za radnu površinu omogućena je prema zadanim postavkama za vaše web-mjesto Webex. Kada je aplikacija Meetings za radnu površinu pokrenuta, svakih 6 do 8 sati provjerava se postoji li dostupna nova verzija. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija je automatski preuzima te vam se prikazuje plava opcija Ažuriraj u gornjem desnom kutu aplikacije.

Moguće je i ručno provjeriti ažuriranja.

Administratori mogu skupno implementirati ažuriranja aplikacije Meetings za radnu površinu za krajnje korisnike. Upute mogu potražiti u Vodiču za skupnu implementaciju.


Administratori web-mjesta sa stranice Preuzimanja mogu pristupiti preuzimanjima aplikacije Meetings za radnu površinu za operacijske sustave Mac i Windows.