Zašto instalirati aplikaciju Sastanci za stolna računala?

Paket aplikacija Sastanci za stolna računala sadrži dva dijela: aplikaciju tijekom sastanka koja vam omogućuje održavanje sastanaka ili sudjelovanje u njemu te aplikaciju prije sastanka koja se nalazi na radnoj površini.

Aplikaciju prije sastanka za stolna računala možete koristiti za uključivanje u sastanke, bez obzira na to imate li račun za Webex ili ne. Ako se prijavite pomoću računa glavnog računala, možete odmah započeti sastanke, zakazati sastanke, uključiti se u zakazane sastanke, dodati integracije za uključivanje u sastanke iz drugih aplikacija i otkriti videouređaje u blizini. Ako se prijavite pomoću računa sudionika, možete vidjeti nadolazeće sastanke i uključiti se u njih te otkriti videouređaje u blizini.

Ako nemate račun ili se niste prijavili, i dalje možete koristiti aplikaciju Sastanci za stolna računala kao gost da biste vidjeli nadolazeće sastanke, jednostavno se uključili u sastanke i povezali se s videouređajem.

Preuzimanje i instalacija aplikacije Sastanci za stolna računala

Aplikacija Sastanci za stolna računala automatski se preuzima nakon pokretanja sastanka web-exa ili uključivanja u ga s web-mjesta ili pozivnice e-poštom . Kliknite instalacijsku datoteku da biste je instalirali. Pogledajte odjeljke Novi korisnici prijave na webex i Novi korisnici gostiju webexa u matrici za instalaciju aplikacije Webex sastanci za stolna računala.

Ako želite instalirati aplikaciju bez prethodnog uključivanja u sastanak, možete je preuzeti i ručno ovdje, a zatim slijedite korake 3 – 5 u nastavku da biste instalirali datoteku.

Korisnici koji su zaključani za određenu verziju aplikacije za sastanak trebali bi preuzeti datoteku za preuzimanje izravno sa svog web-mjesta. Slijedite korake u nastavku.


Ako imate prethodnu verziju aplikacije Sastanci za stolna računala, morate deinstalirati tu verziju prije instalacije nove verzije.

1

Prijavite se na web-mjesto .

2

Odaberite Preuzimanja > Cisco Webex Sastanci Desktop App > Preuzimanje.

3

Pokrenite instalacijsku datoteku sustava .msi (Windows) ili .dmg (Mac) i slijedite upute. Aplikacija Sastanci za stolna računala otvara se nakon dovršetka instalacije.

4

Unesite adresu e-pošte i odaberite Prijava.

5

Odaberite ili unesite URL web-mjesta , a zatim unesite lozinku.

Ažuriranje aplikacije Sastanci za stolna računala

Mogućnost automatskog ažuriranja aplikacije Sastanci za stolna računala omogućena je prema zadanim postavkama za vaše web-mjesto. Kada je aplikacija Sastanci za stolna računala pokrenuta, svakih 6 do 8 sati provjerava postoji li dostupna nova verzija. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija je automatski preuzima i u gornjem desnom kutu aplikacije vidjet ćete plavu opciju Ažuriraj .

Ažuriranjamožete provjeriti i ručno .

Ako imate administratora tvrtke, oni mogu odlučiti masovno implementirati ažuriranja aplikacije Sastanci za stolna računala krajnjim korisnicima. Mogu se pozvati na vodič za masovno raspoređivanje .


Administratori web-mjesta mogu pristupiti preuzimanjima aplikacija Mac i Windows Sastanci za stolna računala sa stranice Preuzimanja .