Dlaczego warto zainstalować aplikację Webex Meetings na komputer?

Pakiet aplikacji Webex Meetings Desktop zawiera dwie części: aplikację będącą w obradach, umożliwiającą zainicjowanie lub uczestnictwo w spotkaniach oraz aplikację przed spotkaniem, która znajduje się na pulpicie

Możesz korzystać z aplikacji komputerowej przed spotkaniem, aby dołączać do spotkań, niezależnie od tego, czy masz konto Webex. Jeśli zalogujesz się na konto gospodarza , możesz od razu rozpoczynać spotkania, planować spotkania, dołączać do zaplanowanych spotkań, dodawać integracje, aby dołączać do spotkań z innych aplikacji oraz wykrywać znajdujące się w pobliżu urządzenia wideo. Jeśli zalogujesz się na konto uczestnika, możesz wyświetlać nadchodzące spotkania i dołączać do nich, a także wykrywać znajdujące się w pobliżu urządzenia wideo.

Jeśli nie masz konta lub nie jesteś zalogowany, możesz nadal używać aplikacji komputerowej Webex Meetings jako gość, aby zobaczyć swoje nadchodzące spotkania, łatwo dołączać do spotkań i łączyć się z urządzeniem wideo.

Pobierz i zainstaluj aplikację Webex Meetings na komputer

Aplikacja komputerowa Webex Meetings jest automatycznie pobierana po rozpoczęciu lub dołączeniu do spotkania Webex z witryny Webex lub zaproszenia e-mail . Kliknij plik instalacyjny, aby zainstalować. Zapoznaj się z sekcjami Nowi użytkownicy logowania Webex i Nowi użytkownicy w trybie gościa Webex w macierzy instalacji aplikacji Cisco Webex Meetings.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację bez wcześniejszego dołączania do spotkania, możesz również pobrać ją ręcznie. Przejdź tutaj, aby pobrać plik, a następnie wykonaj kroki 3-5 poniżej, aby zainstalować plik.

Klienci, którzy są ograniczeni do określonej wersji aplikacji do obsługi spotkań, powinni pobrać plik bezpośrednio ze swojej witryny Webex. Wykonaj poniższe kroki.


Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji komputerowej Webex Meetings, musisz odinstalować tę wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

1

Zaloguj się do witryny Webex.

2

Wybierz opcję Pobrane > Cisco Webex Meetings aplikacja klasyczna > Pobierz.

3

Uruchom plik instalacyjny .msi (Windows) lub .dmg (Mac) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aplikacja komputerowa Webex Meetings zostanie otwarta po zakończeniu instalacji.

4

Wprowadź adres e-mail i wybierz opcję Zaloguj.

5

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, a następnie wprowadź hasło.

Zaktualizuj aplikację Webex Meetings na komputer

Opcja automatycznej aktualizacji aplikacji Webex Meetings na komputer jest domyślnie włączona dla Twojej witryny Webex. Gdy aplikacja komputerowa Webex Meetings jest uruchomiona, co 6-8 godzin sprawdza, czy jest dostępna nowa wersja. Gdy dostępna będzie nowsza wersja, aplikacja automatycznie ją pobierze, a w prawym górnym rogu aplikacji zobaczysz niebieską opcję Aktualizuj.

Możesz także ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Jeśli masz administratora firmy, może on zdecydować o masowym wdrożeniu aktualizacji aplikacji Webex Meetings dla użytkowników końcowych i może zapoznać się z Przewodnikiem wdrażania masowego.


Administratorzy witryny mogą uzyskiwać dostęp do aplikacji komputerowej Spotkania na komputery Mac i Windows do pobrania na stronie Pobieranie.