Pobieranie i instalowanie aplikacji klasycznej Spotkania

Aplikacja komputerowa Meetings automatycznie pobiera po rozpoczęciu spotkania Webex lub dołączeniu do niego z poziomu narzędzia User Hub lub zaproszenia e-mail. Kliknij plik instalacyjny, aby go zainstalować. Zapoznaj się z sekcjami Nowi użytkownicy logowania Webex i Nowi użytkownicy gości Webex w macierzy instalacji aplikacji klasycznej Webex Meetings.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację bez wcześniejszego dołączania do spotkania, możesz ją również pobrać ręcznie tutaj, a następnie wykonać poniższe czynności 3–5, aby zainstalować plik.

Klienci, którzy są zablokowani do określonej wersji aplikacji na spotkanie, powinni pobrać plik bezpośrednio z narzędzia User Hub przy użyciu następujących kroków:


 

Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji klasycznej Spotkania, musisz odinstalować tę wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

1

Zaloguj się w User Hub.

2

Wybierz Pliki do pobrania , a następnie przewiń do Webex Meetings i kliknij przycisk pobierania dla swojego systemu operacyjnego.

3

Uruchom .msi(Windows) lub .dmg(Mac) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aplikacja klasyczna Spotkania zostanie otwarta po zakończeniu instalacji.

4

Wprowadź swój adres e-mail i wybierz pozycję Zaloguj się.

5

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, a następnie wprowadź hasło.

Aktualizowanie aplikacji klasycznej Spotkania

Opcja automatycznej aktualizacji aplikacji komputerowej Meetings jest domyślnie włączona dla Twojej witryny Webex. Gdy aplikacja klasyczna Spotkania jest uruchomiona, sprawdza co 6–8 godzin, czy jest dostępna nowa wersja. Gdy dostępna będzie nowsza wersja, aplikacja automatycznie ją pobierze, a w prawym górnym rogu aplikacji zobaczysz niebieską opcję Zaktualizuj.

Można również ręcznie sprawdzić dostępnośćaktualizacji.

Jeśli masz w firmie administratora, może on zdecydować o masowym wdrożeniu aktualizacji aplikacji komputerowej Meetings dla użytkowników końcowych. Może on skorzystać z przewodnika wdrażania masowego.


 

Administratorzy witryny mogą na stronie Pliki do pobrania uzyskać dostęp do plików aplikacji komputerowej Meetings dla komputerów Mac i komputerów z systemem Windows.