Dlaczego warto zainstalować aplikację klasyczną Spotkania?

Pakiet aplikacji klasycznej Spotkania składa się z dwóch części: aplikacja na spotkaniu, która umożliwia organizowanie spotkań lub uczestniczenie w nich, oraz aplikacja przed spotkaniem, która znajduje się na pulpicie.

Aplikacji komputerowej poprzedzającej spotkanie możesz używać do dołączania do spotkań niezależnie od tego, czy masz konto Webex, czy nie. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta gospodarza, możesz natychmiast rozpoczynać spotkania, planować spotkania, dołączać do zaplanowanych spotkań, dodawać integracje, aby dołączać do spotkań z innych aplikacji i wykrywać pobliskie urządzenia wideo. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta uczestnika, możesz zobaczyć nadchodzące spotkania i dołączyć do nie oraz wykrywać pobliskie urządzenia wideo.

Jeśli nie masz konta lub nie zalogowałeś się, nadal możesz używać aplikacji klasycznej Spotkania jako gość, aby zobaczyć nadchodzące spotkania, łatwo dołączyć do spotkań i połączyć się z urządzeniem wideo.

Pobieranie i instalowanie aplikacji klasycznej Spotkania

Aplikacja komputerowa Meetings jest automatycznie pobierana po rozpoczęciu spotkania Webex lub dołączeniu do niego z witryny Webex lub zaproszenia e-mail. Kliknij plik instalacyjny, aby go zainstalować. Zapoznaj się z sekcjami Nowi użytkownicy logowania webex i Nowi użytkownicy-goście webex w macierzy instalacji aplikacji klasycznej WebexMeetings.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację bez wcześniejszego dołączania do spotkania, możesz ją również pobrać ręcznie tutaj, a następnie wykonać poniższe czynności 3–5, aby zainstalować plik.

Klienci, którzy mogą korzystać tylko z określonej wersji aplikacji do obsługi spotkań, powinni pobrać plik bezpośrednio ze swojej witryny Webex. Wykonaj poniższe czynności.


Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji klasycznej Spotkania, musisz odinstalować tę wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

1

Zaloguj się do swojej witryny Webex.

2

Wybierz kolejno opcje Pliki do pobrania > Aplikacja komputerowa Cisco Webex Meetings > Pobierz.

3

Uruchom plik instalacyjny .msi (Windows) lub .dmg (Mac) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aplikacja klasyczna Spotkania zostanie otwarta po zakończeniu instalacji.

4

Wprowadź swój adres e-mail i wybierz pozycję Zaloguj się.

5

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny Webex, a następnie wprowadź hasło.

Aktualizowanie aplikacji klasycznej Spotkania

Opcja automatycznej aktualizacji aplikacji komputerowej Meetings jest domyślnie włączona dla Twojej witryny Webex. Gdy aplikacja klasyczna Spotkania jest uruchomiona, sprawdza co 6–8 godzin, czy jest dostępna nowa wersja. Gdy dostępna będzie nowsza wersja, aplikacja automatycznie ją pobierze, a w prawym górnym rogu aplikacji zobaczysz niebieską opcję Zaktualizuj.

Można również ręcznie sprawdzić dostępnośćaktualizacji.

Jeśli masz w firmie administratora, może on zdecydować o masowym wdrożeniu aktualizacji aplikacji komputerowej Meetings dla użytkowników końcowych. Może on skorzystać z przewodnika wdrażania masowego.


Administratorzy witryny mogą na stronie Pliki do pobrania uzyskać dostęp do plików aplikacji komputerowej Meetings dla komputerów Mac i komputerów z systemem Windows.