Preuzimanje i instaliranje aplikacije Meetings za radnu površinu

Aplikacija Meetings za radnu površinu se automatski preuzima nakon pokretanja ili pridruživanja sastanku Webex sastanak iz Korisničkog čvorišta ili e-poruke sa pozivnicom. Kliknite na instalacionu datoteku da biste je instalirali. Pogledajte nove webex korisnike za prijavljivanje i odeljke za nove Webex korisnike sa gostima u Webex Meetings aplikaciji za radnu površinu.

Ako želite da instalirate aplikaciju, a da se ne pridružite sastanku, možete i ručno da je preuzmete ovde, a zatim pratite korake od 3 do 5 u nastavku da biste instalirali datoteku.

Kupci koji su zaključani na određenu verziju aplikacije za sastanke treba da preuzmu datoteku za preuzimanje direktno sa portala User Hub koristeći sledeće korake:


 

Ako imate prethodnu verziju aplikacije Meetings za radnu površinu, potrebno je da deinstalirate tu verziju da biste instalirali novu verziju.

1

Prijavite se u User Hub.

2

Izaberite stavku Preuzimanja, a zatim Webex Meetings pomerite do stavke i kliknite na dugme za preuzimanje za operativni sistem.

3

Pokrenite .msi(Windows) ili .dmg(Mac) datoteka za instalaciju i pratite uputstva. Aplikacija Meetings za radnu površinu otvara se kada se instalacija dovrši.

4

Unesite svoju e-adresu i izaberite stavku Prijavljivanje.

5

Izaberite ili unesite URL adresu Webex lokacije, a zatim unesite lozinku.

Ažuriranje aplikacije Meetings za radnu površinu

Opcija automatskog ažuriranja aplikacije Meetings za radnu površinu podrazumevano je omogućena za vašu Webex lokaciju. Kada je aplikacija Meetings za radnu površinu pokrenuta, ona svakih 6-8 sati proverava da li je dostupna nova verzija. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija je automatski preuzima i videćete plavu opciju Ažuriraj u gornjem desnom uglu aplikacije.

Takođe možete ručno da proverite da li postoje ažuriranja.

Ako imate administratora preduzeća, on može da odluči da krajnjim korisnicima masovno primeni ažuriranje aplikacije Meetings za radnu površinu. Moguće je pratiti vodič za masovnu primenu.


 

Administratori lokacije mogu da pristupe preuzimanjima aplikacije Meetings za radnu površinu za Mac i Windows preko stranice Preuzimanja.