Zašto instalirati aplikaciju Meetings za radnu površinu?

Paket aplikacija Meetings za radnu površinu sadrži dva dela: aplikaciju sa funkcijama za sastanke koja vam omogućava da organizujete sastanke ili učestvujete u njima, kao i aplikaciju sa funkcijama za pripremu za sastanak koja se nalazi na radnoj površini.

Aplikaciju za radnu površinu za pripremu za sastanke možete da koristite za pridruživanje sastancima, bez obzira na to da li imate Webex nalog. Ako se prijavite pomoću naloga organizatora, možete odmah da započnete sastanke, zakažete sastanke, pridružite se planiranim sastancima, dodate integracije da biste se pridružili sastancima iz drugih aplikacija i otkrijete obližnje video uređaje. Ako se prijavite pomoću naloga učesnika, možete videti predstojeće sastanke i pridružiti im se, te otkriti obližnje video-uređaje.

Ako nemate nalog ili se niste prijavili, ipak možete da koristite aplikaciju Meetings za radnu površinu kao gost da biste videli predstojeće sastanke, lako se pridružili sastancima i povezali se sa video-uređajem.

Preuzimanje i instaliranje aplikacije Meetings za radnu površinu

Aplikacija Meetings za radnu površinu se automatski preuzima nakon pokretanja Webex sastanka ili pridruživanja sastanku sa Webex lokacije ili iz e-poruke sa pozivnicom. Kliknite na instalacionu datoteku da biste je instalirali. Pogledajte odeljke Novi webex korisnici koji se prijavljuju i Novi webex korisnici koji su gosti u matrici instalacije aplikacije Webex Meetings za radnu površinu.

Ako želite da instalirate aplikaciju, a da se ne pridružite sastanku, možete i ručno da je preuzmete ovde, a zatim pratite korake od 3 do 5 u nastavku da biste instalirali datoteku.

Klijenti koji su blokirani da koriste određenu verziju aplikacije za sastanke trebalo bi da preuzmu datoteku za preuzimanje direktno sa svoje Webex lokacije. Sledite dolenavedene korake.


Ako imate prethodnu verziju aplikacije Meetings za radnu površinu, potrebno je da deinstalirate tu verziju da biste instalirali novu verziju.

1

Prijavite se na svoju Webex lokaciju.

2

Izaberite Preuzimanja > Cisco Webex Meetings aplikacija za radnu površinu > Preuzmi.

3

Pokrenite instalacionu datoteku .msi (Windows) ili .dmg (Mac) i sledite uputstva. Aplikacija Meetings za radnu površinu otvara se kada se instalacija dovrši.

4

Unesite svoju e-adresu i izaberite stavku Prijavljivanje.

5

Izaberite ili unesite URL adresu Webex lokacije, a zatim unesite lozinku.

Ažuriranje aplikacije Meetings za radnu površinu

Opcija automatskog ažuriranja aplikacije Meetings za radnu površinu podrazumevano je omogućena za vašu Webex lokaciju. Kada je aplikacija Meetings za radnu površinu pokrenuta, ona svakih 6-8 sati proverava da li je dostupna nova verzija. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija je automatski preuzima i videćete plavu opciju Ažuriraj u gornjem desnom uglu aplikacije.

Takođe možete ručno da proverite da li postoje ažuriranja.

Ako imate administratora preduzeća, on može da odluči da krajnjim korisnicima masovno primeni ažuriranje aplikacije Meetings za radnu površinu. Moguće je pratiti vodič za masovnu primenu.


Administratori lokacije mogu da pristupe preuzimanjima aplikacije Meetings za radnu površinu za Mac i Windows preko stranice Preuzimanja.