Varför installera skrivbordsappen Webex Meetings?

Paketet Webex Meetings skrivbordsappen innehåller två delar: i mötesappen, som tillåter dig att vara värd för eller delta i möten, och appen före mötet, som finns på ditt skrivbord.

Du kan använda skrivbordsappen före mötet för att delta i möten, oavsett om du har ett Webex-konto eller inte. Om du loggar in med en värdkonto kan du starta möten direkt, schemalägga möten, delta i dina schemalagda möten, lägga till integreringar för att delta i möten från andra appar och upptäcka närliggande videoenheter. Om du loggar in med ett deltagarkonto kan du se och delta i dina kommande möten och upptäcka närliggande videoenheter.

Om du inte har ett konto eller inte har loggat in kan du fortfarande använda Webex Meetings-skrivbordsappen som gäst för att se dina kommande möten, enkelt delta i dina möten och ansluta till en videoenhet.

Hämta och installera Webex Meetings skrivbordsappen

Skrivbordsappen Webex Meetings automatiskt när du startar eller deltar i ett Webex-möte från en Webex-webbplats eller e-postinbjudan. Klicka på installationsfilen för att installera den. Se avsnitten Nya Webex-inloggningsanvändare och de nya Webex-gästanvändarna i Cisco Webex Meetings installationsmatris för skrivbordsappen.

Om du vill installera appen utan att först delta i ett möte kan du även hämta den manuellt. Gå hit för att hämta filen och följ sedan steg 3–5 nedan för att installera filen.

Kunder som är låsta till en specifik version av mötesprogrammet bör hämta filen direkt från sin Webex-webbplats. Följ stegen nedan.


Om du har en tidigare version av Webex Meetings skrivbordsapp måste du avinstallera den versionen innan du kan installera den nya versionen.

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj Hämtningar > Cisco Webex Meetings skrivbordsapp och > hämta.

3

Kör installationsfilen .msi (Windows) eller .dmg (Mac) och följ anvisningarna. Den Webex Meetings skrivbordsappen öppnas när installationen är slutförd.

4

Ange din e-postadress och välj Logga in.

5

Välj eller ange din Webex-webbplats URL och ange sedan ditt lösenord.

Uppdatera Webex Meetings skrivbordsappen

Alternativet Webex Meetings skrivbordsappens automatiska uppdatering är aktiverat som standard för din Webex-webbplats. När skrivbordsappen Webex Meetings kommer den att kontrolleras var 6:e till 8:e timme för att se om det finns en ny version. När en nyare version blir tillgänglig hämtar appen automatiskt den och du ser ett blått uppdateringsalternativ i appens övre högra hörn.

Du kan även söka efter uppdateringarmanuellt.

Om du har en företagsadministratör kan de bestämma sig för att massdistribution Webex Meetings skrivbordsappen till slutanvändare och kan hänvisa till Massinstallationsguiden.


Webbplatsadministratörer har åtkomst till hämtningsbara filer för både Mac och Windows Meetings från hämtningssidan för Mac och Windows Meetings.