Premjesti kontakt u drugu skupinu u Cisco Jabber za Android

Ako ste shvatili da ljudi na vašem popisu kontakata moraju biti premješteni u drugu skupinu u programu Cisco Jabber, možete ih premjestiti u skupinu jednu po jednu, uz nekoliko iznimki. Ne možete premještati premještanje prilagođenih kontakata i grupa imenika u bilo koju drugu grupu i ne možete premjestiti kontakt u grupu imenika.

    1 Za premještanje kontakata iz jedne skupine u drugu skupinu dodirnite i držite kontakt.
    2 Dodirnite i držite ikonu uređivanja koja je dostupna pored naziva kontakta.
    3 Povucite i ispustite kontakt u 3/4eljenoj grupi.

    Je li taj članak bio koristan?