Przenoszenie kontaktu do innej grupy w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń z systemem Android

Jeśli zauważysz, że osoby z listy kontaktów muszą zostać przeniesione do innej grupy w programie Cisco Jabber, możesz przenosić je do grupy pojedynczo, z kilkoma wyjątkami. Kontaktów niestandardowych i kontaktów z grup książki adresowej nie można przenieść do żadnej innej grupy. Nie można też przenosić kontaktów do grupy książki adresowej.

    1 Aby przenieść kontakty z jednej grupy do innej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go.
    2 Dotknij ikony edycji obok nazwy kontaktu i przytrzymaj ją.
    3 Przeciągnij kontakt do odpowiedniej grupy.

    Czy ten artykuł był pomocny?