Mutarea unui Contact într-un Alt grup în Cisco Jabber pentru Android

Dacă v-ați dat seama că persoanele din lista dvs. de contacte trebuie mutate în alt grup din Cisco Jabber, aveți posibilitatea să le mutați în grup pe rând, cu câteva excepții. Nu puteți muta contacte personalizate și contacte din grupul de contacte din director în niciun alt grup și nu puteți muta un contact în grupul director.

    1 Pentru a muta contacte dintr-un grup în alt grup, atingeți și mențineți apăsat un contact.
    2 Atingeți și mențineți apăsată pictograma Editare care este disponibilă lângă numele contactului.
    3 Glisați și fixați contactul în grupul dorit.

    A fost util acest articol?