1

För att flytta kontakter från en grupp till en annan grupp trycker du och håller nere på kontakten.

2

Tryck på och håll nere redigeringsikonen som syns intill respektive kontaktnamn.

3

Dra och släpp kontakten i önskad grupp.