Webex aplikacija za web migrira s teams.webex.com na web.webex.com . Web.webex.com je proizvod u koji ulažemo dok idemo naprijed, dodajući značajke i pružajući popravke.

Nova Webex aplikacija za web na adresi web.webex.com dostupan je već neko vrijeme i radi bez problema.

Stara Webex aplikacija za web na teams.webex.com radila je paralelno s novom, ali će se isključiti u krajem veljače 2022

Ne. Ako ste koristili teams.webex.com, vaš postojeći račun će vam omogućiti korištenje web.webex.com

Da. Sve veze za pridruživanje sastanku dovest će vas do ispravnog sastanka.

URL se i dalje može koristiti, ali će vas odvesti na početna stranica web.webex.com , umjesto da vas odvede do određenog označenog prostora.

Ne. Dok je stara Webex aplikacija za web klijent u prošlosti funkcionirala s Microsoft Internet Explorer, podrška je službeno ukinuta 5. listopada. vidi Webex aplikacija| Što je novo — Podrška za Microsoft preglednik ograničena je na posljednja dva glavna izdanja Microsoft Edgea.

Nova Webex aplikacija za web klijent ne radi s Microsoft Internet Explorer.