Aplikacja Webex dla Internetu migruje z teams.webex.com do web.webex.com. Web.webex.com jest produkt, w który inwestujemy w miarę postępów, dodając funkcje i dostarczając poprawki.

Nowa aplikacja Webex dla web.webex.com jest dostępna od jakiegoś czasu i działa bez problemu.

Stara aplikacja Webex dla sieci w teams.webex.com działa równolegle z nową, ale zostanie wyłączona pod koniec lutego 2022 r.

Nie. Jeśli korzystasz z teams.webex.com, Twoje istniejące konto pozwoli Ci korzystać z web.webex.com

Tak. Wszelkie linki do dołączenia do spotkania prowadzą do właściwego spotkania.

Adres URL może być nadal używany, ale przeniesie Cię do głównej strony web.webex.com, zamiast przenosić Cię do określonej przestrzeni zakładek.

Nie. Podczas gdy stara aplikacja Webex dla klienta internetowego historycznie działała z Microsoft Internet Explorer, wsparcie zostało oficjalnie porzucone 5 października. Zobacz Webex App | What's New — obsługa przeglądarek Microsoft jest ograniczona do dwóch ostatnich głównych wersji Microsoft Edge.

Nowa aplikacja Webex dla klienta sieci Web nie działa z programem Microsoft Internet Explorer.