Webex App for web overføres fra teams.webex.com til web.webex.com. Web.webex.com er produktet vi investerer i når vi går fremover, legger til funksjoner og gir rettelser.

Den nye Webex-appen for nett på web.webex.com har vært tilgjengelig i noen tid, og har kjørt uten problemer.

Den gamle Webex App for web på teams.webex.com har kjørt parallelt med den nye, men vil bli slått av 7.

Nei. Hvis du brukte teams.webex.com, vil den eksisterende kontoen din tillate deg å bruke web.webex.com

Ja. Alle koblinger for møtekoblinger fører deg til det riktige møtet.

Nei. Mens den gamle Webex App for webklienten historisk har jobbet med Microsoft Internet Explorer, ble støtten offisielt droppet 5. Se Webex App | Hva er nytt – Microsofts nettleserstøtte er begrenset til de to siste hovedutgivelsene av Microsoft Edge.

Den nye Webex App for webklienten fungerer ikke med Microsoft Internet Explorer.