Webex App за уеб мигрира от teams.webex.com към web.webex.com. Web.webex.com е продуктът, в който инвестираме, докато вървим напред, добавяйки функции и предоставяйки корекции.

Новото Webex App за уеб в web.webex.com е достъпно от известно време, и се изпълнява без проблем.

Старото Webex App за уеб в teams.webex.com работи успоредно с новото, но ще бъде изключено в края на февруари 2022 г.

Не. Ако сте използвали teams.webex.com, тогава съществуващият ви профил ще ви позволи да използвате web.webex.com

Да. Всяко събрание присъединяване връзки ще ви доведе до правилното събрание.

URL адресът все още може да се използва, но ще ви отведе до главната страница на web.webex.com, вместо да ви отведе до конкретното място с показалец.

Не. Докато старото Webex App за уеб клиент исторически е работило с Microsoft Internet Explorer, поддръжката официално е отпаднала на 5-ти октомври. Вижте Webex App | Какво е новото – поддръжката на браузъра на Microsoft е ограничена до последните две основни издания на Microsoft Edge.

Новото Приложение Webex за уеб клиент не работи с Microsoft Internet Explorer.