Webex aplikacija za Veb se seli sa teams.webex.com na web.webex.com. Web.webex.com je proizvod u koji ulažemo u daljem radu, dodavanje funkcija i obezbeđivanje ispravki.

Nova Webex aplikacija za veb u web.webex.com dostupna je već neko vreme i radi bez problema.

Stara Webex aplikacija za web na teams.webex.com radi paralelno sa novom, ali će biti isključena krajem februara 2022

Ne. Ako ste koristili teams.webex.com, postojeći nalog će vam omogućiti da koristite web.webex.com

Da. Sve veze pridruživanja sastanku će vas dovesti do ispravnog sastanka.

Ne. Dok je stara Webex aplikacija za veb klijenta istorijski sarađivala sa programom Microsoft Internet Explorer, podrška je zvanično opala 5. Pogledajte Webex App | Šta je novo – podrška za Microsoft pregledač je ograničena na poslednja dva glavna izdanja programa Microsoft Edge.

Nova Webex aplikacija za Veb klijenta ne funkcioniše sa programom Microsoft Internet Explorer.