Webex aplikaciju za veb se migriranje iz teams.webex.com u web.webex.com. Web.webex.com je proizvod u koji ulažemo dok napredujemo, dodajemo funkcije i obezbeđujemo ispravke.

Nova Webex za veb u web.webex.com je dostupna već neko vreme i radi bez problema.

Stara Webex aplikaciju za veb na teams.webex.com paralelno sa novom, ali će biti isključena krajem februara 2022.

Ne. Ako ste koristili teams.webex.com, onda će vam postojeći nalog omogućiti da koristite web.webex.com

Da. Sve veze za pridruživanje sastanku će vas dovesti do ispravnog sastanka.

URL i dalje može da se koristi, ali će vas odneti do stranice glavna strana web.webex.com, umesto da vas odvedu do određenog obeleživača prostora.

Ne. Iako je stara Webex za veb-klijent istorijski funkcionisala sa Microsoft Internet Explorer, podrška je zvanično odbačena 5. Pogledajte Webex aplikaciju Šta | je novo – podrška Microsoft pregledača je ograničena na poslednja dva glavna izdanja aplikacije Microsoft Edge.

Nova Webex za veb-klijent ne funkcioniše sa Microsoft Internet Explorer.