Praktično laboratorijska računala pokazuju offline

Hands-On Lab računala prikazuju se izvan mreže.

Status računala s daljinskim pristupom prikazuje se izvan mreže zbog promjene postavki proxyja.

Nije moguće pristupiti Hand On Lab računalu. Status se prikazuje izvan mreže.

Računalo s daljinskim pristupom prikazuje se izvan mreže nakon nadogradnje stranice

Ako se prijavite na uređaj za daljinski pristup (RA) sa svojim vjerodajnicama za prijavu i internetskim postavkama, postavke proxyja mogu se promijeniti, uzrokujući da RA uređaj prestane s mrežom.

Ako trebate još pomoć, obratite se tehnička podrška .

 

Je li taj članak bio koristan?