Praktické laboratórne počítače ukazujú offline

Počítače Hands-On Lab sa zobrazujú offline.

Stav počítača so vzdialeným prístupom sa zobrazuje offline kvôli zmene nastavení servera proxy.

Nie je možné získať prístup k počítaču Hand On Lab. Stav sa zobrazuje offline.

Počítač so vzdialeným prístupom sa zobrazuje offline po inovácii lokality

Ak sa prihlásite do počítača so vzdialeným prístupom (RA) pomocou svojich prihlasovacích poverení a nastavení internetu, nastavenia servera proxy sa môžu zmeniť, čo spôsobí, že počítač RA prejde do režimu offline.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte nás technická podpora.

 

Bol tento článok užitočný?