Ręczne komputery laboratoryjne Pokaż Offline

Komputery ćwiczenia praktycznego są wyświetlane w trybie offline.

Stan komputera Remote Access jest wyświetlany w trybie offline z powodu zmiany ustawień serwera proxy.

Nie można uzyskać dostępu do komputera Hand On Lab. Status jest wyświetlany w trybie offline.

Komputer Remote Access pokazuje offline po uaktualnieniu witryny

W przypadku zalogowania się na maszynie Remote Access (RA) z poświadczeniami logowania i ustawieniami Internetu ustawienia serwera proxy mogą ulec zmianie, co spowoduje, że maszyna RA przełączy się w tryb offline.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 

Czy ten artykuł był pomocny?