Praktyczne komputery laboratoryjne pokazują offline

Komputery Hands-On Lab pokazują offline.

Stan komputera dostępu zdalnego jest wyświetlany w trybie offline z powodu zmiany ustawień serwera proxy.

Nie można uzyskać dostępu do komputera Hand On Lab. Stan jest wyświetlany w trybie offline.

Komputer dostępu zdalnego jest wyświetlany w trybie offline po uaktualnieniu lokacji

Ustawienia serwera proxy na komputerze dostępu zdalnego (RA) mogą ulec zmianie, jeśli użytkownik zaloguje się na komputerze z usługą RA przy użyciu poświadczeń logowania i ustawień internetowych. Spowoduje to przejście komputera RA w tryb offline.

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną Webex, zobacz: WBX162 - Jak skontaktować się z działem obsługi klienta Webex lub pomocą techniczną?

 

Czy ten artykuł był pomocny?