Što se događa ako se PC glavnog računala sruši ili ako je prekinuta veza u web-sesiji?

Što se događa ako se pc glavnog računala sruši ili su prekinuli vezu u web-sesiji?

Tko dobiva prava izlagača ili domaćina ako se pc domaćina sruši?

Tko je izlagač ako se računalo domaćina zamrzne?

Drugi sudionik postaje izlagač kada se računalo domaćina srušilo.

Drugi sudionik postao je domaćin kada je računalo domaćina zaključano.


Napomena:

  • Prethodno učitane prezentacije i dokumenti ostat će na sastanku ako se pc glavnog računala sruši.
  • Domaćin može vratiti ulogu domaćina i izlagača tako da se prijavi na svoj Webex račun, a zatim se ponovno pridruži sastanku.

Otopina:

Ako je glavno računalo:

  • Je li izlagač kada njihovo računalo ne uspije.
  • Nije izlagač kada njihovo računalo ne uspije. Uloga izlagača ostaje na trenutnom izlagaču.
  • Prekida vezu sa sastankom osobne sobe na web-mjestu s cisco webex video platformom.
Prava glavnog računala prosljeđuju se sljedećim redoslijedom:
  • Alternativni voditelj > izlagač koji je prijavljen > sudionik koji je prijavljen > izlagač bez provjere autentičnosti > sudionik bez provjere autentičnosti > korisnik se javio s videouređaja

To se ne primjenjuje ako je domaćin pridružen sastanku s krajnje točke videozapisa. Ako je glavno računalo povezano pomoću krajnje točke videozapisa, sastanak osobne sobe završit će ako je glavno računalo prekinuto.

Je li taj članak bio koristan?