Hva skjer hvis vertens PC krasjer eller kobles fra i en Webex-økt?

Hva skjer hvis vertens PC krasjer eller kobles fra i en Webex-økt?

Hvem får presentatør- eller vertsrettigheter hvis vertens PC krasjer?

Hvem blir presentatør hvis vertens datamaskin fryser?

En annen deltaker blir presentatør hvis vertens PC krasjer.

En annen deltaker ble gjort til vert hvis vertens PC fryser.


Merk:

  • Tidligere innlastede presentasjoner og dokumenter blir værende i møtet hvis vertens PC krasjer.
  • En vert kan gjenvinne verts- og presentatørrollen ved å logge på Webex-kontoen og deretter bli med i møtet på nytt.

Løsning:

Hvis verten:

  • Er presentatøren når PC-en svikter.
  • Ikke er presentatør når PC-en svikter. Presentatørrollen beholdes hos gjeldende presentatør.
  • Kobler fra et møte i personlig rom på et nettsted med Cisco Webex-videoplattform.
Vertsrettighetene sendes i følgende rekkefølge:
  • Alternativ vert > presentatør som er logget på > deltaker som er logget på > ikke-godkjent presentatør > ikke-godkjent deltaker > bruker som har ringt inn fra en videoenhet

Dette gjelder ikke hvis verten er koblet til møtet fra et videoendepunkt. Hvis verten er koblet til ved hjelp av et videoendepunkt, avsluttes møtet i personlig rom hvis verten kobles fra.

Var denne artikkelen nyttig?