Vad händer om värdens dator kraschar eller om de kopplas bort i en Webex-session?

Vad händer om värdens dator kraschar eller om de kopplas bort i en Webex-session?

Vem får presentatörs- eller värdrättigheter om värdens dator kraschar?

Vem görs till presentatör om värdens dator låser sig?

En annan mötesdeltagare blir presentatör då värdens dator kraschar.

En annan mötesdeltagare gjordes till värd när värdens PC låstes.


Obs!

  • Presentationer och dokument som har lästs in tidigare kommer att finnas kvar i mötet om värdens dator kraschar.
  • En värd kan återta rollen som värd och presentatör genom att logga in på sitt Webex-konto och sedan ansluta till mötet igen.

Lösning:

Om värden:

  • Är presentatör när deras pc misslyckas.
  • Är inte presentatör när deras pc misslyckas. Presentatörsrollen ligger kvar hos den aktuella presentatören.
  • Kopplar bort från ett möte i ett personligt rum på en webbplats med Cisco Webex-videoplattform.
Värdrättigheterna överförs i följande ordning:
  • Alternativ värd > presentatör som är inloggad >-deltagare som är inloggad > Icke-autentiserad presentatör > Icke-autentiserad deltagare > Användare ringde in från en videoenhet

Detta gäller inte om värden har anslutit till mötet från en videoslutpunkt. Om värden är ansluten via en videoslutpunkt avslutas mötet i det personliga rummet om värden blir frånkopplad.

Var den här artikeln användbar?