Ne postoji mogućnost uređivanja predložaka e-pošte web-sastanaka u administraciji web-mjesta ili kontrolnom središtu

Ne postoji mogućnost uređivanja predložaka e-pošte web-sastanaka u administraciji web-mjesta ili kontrolnom središtu.

U Cisco Webex Control Hubu nedostaje mogućnost prilagodbe predložaka e-pošte.

Zašto u kontrolnom središtu nedostaje mogućnost predloška za uređivanje e-pošte?

Na stranici Administracija web-mjesta nedostaje mogućnost uređivanja predloška e-pošte.


Iz sigurnosnih razloga predlošci e-pošte onemogućeni su na svim novim web-mjestima. Ako trebate pomoć da ih omogućite, kontaktirajte tehnička podrška .

Napomena : Webex računi sa 100 ili više licenci domaćina mogu zatražiti predloške e-pošte omogućene na njihovoj web stranici.  Kao zaobilazno rješenje za manje od 100 licenci domaćina, upotrijebite Cisco Webex Scheduler sastanaka za prilagodbu predložaka e-pošte: Zakazivanje sastanaka i pridruživanje njima pomoću cisco webex rasporeda sastanaka za Microsoft Office 365.

 

Je li taj članak bio koristan?