Korisnici mogu ukloniti Webex Go sa svog mobilnog telefona. Imajte na umu da će ova radnja u potpunosti ukloniti Webex Go s mobilnog uređaja i bit će potreban novi aktivacijski kôd za ponovno uključivanje Webex Goa. Scenariji kada korisnici žele ukloniti Webex Go s mobilnog telefona uključuju:

  • Kada žele premjestiti liniju Webex Go na drugi uređaj

  • Kada administrator ukloni Webex Go i mreža se prikazuje kao "Nema usluge"

Apple iPhone

  1. Otvorite PostavkeMobilno ili Mobilno.

  2. Odaberite tarifu Webex Go i dodirnite Ukloni mobilnu tarifu.

Google Pixel

  1. Idite na PostavkeMrežne i internetskeSIM-ove.

  2. Odaberite Webex Go SIM , a zatim Izbriši SIM karticu.

Samsung Galaxy

  1. Otvorite Postavke VezeupraviteljuSIM kartica.

  2. Odaberite Webex Go SIM , a zatim Dodirnite Ukloni.