Użytkownicy mogą usunąć Webex Go ze swojego telefonu komórkowego. Należy pamiętać, że ta akcja całkowicie usunie Webex Go z urządzenia mobilnego, a nowy kod aktywacyjny będzie wymagany do ponownego wdrożenia Webex Go. Scenariusze, w których użytkownicy chcieliby usunąć Webex Go z telefonu komórkowego, obejmują:

  • Gdy chcą przenieść linię Webex Go na inne urządzenie

  • Gdy administrator usunie Webex Go, a sieć wyświetla się jako "Brak usługi"

Apple iPhone

  1. Przejdź do Ustawieńkomórkowy lub komórkowy.

  2. Wybierz plan Webex Go i dotknij opcji Usuń plansieci komórkowej.

Google Pixel

  1. Przejdź do Ustawieńkarty SIM → sieci iInternetu .

  2. Wybierz Webex Go SIM i dotknij Wymaż SIM.

Samsung Galaxy

  1. Przejdź do UstawieniaPołączeniamenedżerakart SIM.

  2. Wybierz Webex Go SIM i dotknij Usuń.