Korisnici mogu da uklone Webex Go sa mobilnog telefona. Imajte u noti da će ova radnja u potpunosti ukloniti Webex Go sa mobilnog uređaja i da će biti potreban novi aktivacioni kôd da biste se ponovo ukrcali na Webex Go. Scenariji kada bi korisnici želeli da uklone Webex Go sa mobilnog telefona uključuju:

  • Kada žele da premeste Webex Go liniju na drugi uređaj

  • Kada administrator ukloni Webex Go, a mreža se prikazuje kao "Bez usluge"

Apple iPhone

  1. Idite na podešavanjamobilnom telefonu ili mobilnom telefonu.

  2. Izaberite Webex Go plan i dodirniteUkloni plan mobilne telefona.

Google Pixel

  1. Idite na SettingsNetwork & InternetSIMs.

  2. Izaberite Webex Go SIM karticu i dodirnite Izbriši SIM karticu.

Samsung Galaxy

  1. Idite na →vezaSIM kartice.

  2. Izaberite Webex Go SIM karticu i dodirnite Ukloni.