Användare kan ta bort Webex Go från sin mobiltelefon. Observera att denna åtgärd kommer att ta bort Webex Gå helt bort från den mobila enheten och en ny aktiveringskod kommer att krävas för att registrera Webex Gå igen. Scenarierna för när användare vill ta bort Webex Go från mobiltelefonen inkluderar:

  • När de vill flytta Webex Gå till en annan enhet

  • När administratören har tagit bort Webex Go visas nätverket som "Ingen tjänst"

Apple iPhone

  1. Gå till Inställningarmobilnätet.

  2. Välj Webex Gå över abonnemang och knacka på Ta bort mobilabonnemang.

Google Pixel

  1. Gå till Inställningar för → och Internet →-maskiner.

  2. Välj Webex Gå till SIM och knacka på Radera SIM.

Samsung Galaxy

  1. Gå till Inställningar för → ConnectionsSIM-korthanteraren.

  2. Välj Webex Gå till SIM och tryck på Ta bort.