Isključivanje zvuka i ponovno uključivanje zvuka na sastanku
1

Dok sudjelujete u pozivu ili sastanku, odaberite Utišaj pri dnu prozora sastanka. Znat ćete da radi kad gumb pocrveni Uključi zvuk.

Ako se želite ponovno uključiti, izaberite stavku Uključi zvuk. Ako želite, možete se privremeno uključiti u sustav .

Ako na popisu sudionika vidite Isključi zvuk, ne možeš se ponovno uključiti. pored svog imena, to znači da vas je domaćin ili cohost isključio i da se ne možete ponovno uključiti. Ako domaćin ili cohost želi da govorite, vidjet ćete obavijest da se ponovno uključite.

Ako ste povezani s Cisco slušalicama, također možete isključiti zvuk ili ponovno uključiti zvuk s slušalica. Dodatne informacije potražite u člancima Upućivanje i odgovaranje na pozive pomoću Cisco slušalica 730 ili Korištenje cisco slušalica serije 500 .