Slå av og på lyden for deg selv i et møte
1

Mens du er i en samtale eller i et møte, velger du Demp nederst i møtevinduet. Du vet at den fungerer når knappen blir rød, Slå på lyd.

Hvis du vil slå på lyden for deg selv, velger du Slå på lyd. Hvis du foretrekker det, kan du slå på lyden for deg selv midlertidig .

Hvis du ser Demp, kan ikke slå på lyden selv ved siden av navnet ditt i deltakerlisten, betyr det at verten eller medverten har dempet deg, og du kan ikke slå på lyden selv. Hvis verten eller medverten vil at du skal snakke, vil du se et varsel om å slå på lyden for deg selv.

Hvis du er koblet til et Cisco-headset, kan du også dempe eller slå på lyden selv fra headsettet. For mer informasjon, se Foreta og besvare anrop med Cisco Headset 730 eller Bruk Cisco Headset 500 Series .