App Cisco Desk Camera provjerava ima li ažuriranja kada ga pokrenete. Internet isto tako runs ažurirati ček našto te držati Internet OpenBSD. Kada se otkrije Ažuriranje aplikacije, aplikacija Kamera preuzima ažuriranje u pozadini.

Broj dostupnih ažuriranja možete vidjeti na kartici obnove. Broj 1 ukazuje na to da postoji ažuriranje za aplikaciju kamera ili firmver fotoaparata. Broj 2 označava da su dostupna ažuriranja za aplikaciju kamera i fotoaparat firmware-a.

1

Otvorite aplikaciju Cisco Desk Camera.

2

Otiđite na obnove kartica i klik ponovno pokretanje aplikacija.

Ako aplikacija Kamera pokaže da je vaš firmware ažuran, možete kliknuti i provjeri ima li ažuriranje kako biste ručno provjerili ima li dostupnog ažuriranja.

Screenshot Update app kamere