Napusti sastanak
1

Kliknite Napusti sastanak Napusti sastanak.

Ako ste vi i drugi sudionici povezani s videosustavom, kliknite Napusti sastanak samona računalu. Na taj se način sastanak nastavlja na video sustavu.

1

Kliknite Napusti sastanak ili Završi sastanak za sve Napusti sastanak ili Završi sastanak za sve , a zatim odaberite želite li završiti sastanak ili napustiti ga:

 • Kliknite Završi sastanak da bi svi završili sastanak za sve.
 • Kliknite Napusti sastanak da biste dodijelili ulogu glavnog računala drugom sudioniku da bi se sastanak mogao nastaviti. Zatim odaberite novo glavno računalo i kliknite Napusti sastanak.

  ZaAplikacija Webexza Android i iOS uloga glavnog računala automatski se dodjeljuje kada napustite sastanak.

  Ako ste povezani s videosustavom i želite zatvoriti sastanak i u videosustavu, potvrdite okvir Zatvori sastanak o nazivuvideo sustava> .


 

Ako napustite sastanak prije nego što dodijelite ulogu glavnog računala nekom drugom,Aplikacija Webexponovno dodjeljuje ulogu glavnog računala sljedećim redoslijedom:

 • Zamjensko glavno računalo

  Zamjensko glavno računalo mora imati licencu glavnog računala na vašem web-mjestu.

 • Prijavljeni izlagač

 • Prijavljeni sudionik

 • Izlagači koji nisu prijavljeni

 • Sudionici koji nisu prijavljeni

 • Korisnici koji su se uključili u konferenciju biranjem s uređaja