Napusti sastanak
1

Kliknite na dugme Napusti sastanak Napusti sastanak.

Ako ste vi i drugi učesnici povezani sa video sistemom, kliknite na dugme Ostavi sastanak samo na računaru. Na taj način se nastavlja sastanak o video sistemu.

1

Kliknite na dugme Napusti sastanak ili Završi sastanak za sve Napusti sastanak ili sastanak za sve , a zatim odaberite da li želite da završite sastanak ili ga napustite:

 • Kliknite na dugme "Završi sastanak" da biste svi završili sastanak.
 • Kliknite na dugme Napusti sastanak da biste dodelili ulogu domaćina drugom učesniku da bi sastanak mogao da se nastavi. Zatim odaberite novog domaćina i kliknite na dugme Napusti sastanak.

  ZaAplikacija Webexza Android i iOS, uloga domaćina se automatski dodeljuje kada napustite sastanak.

  Ako ste povezani sa video sistemom i želite da zatvorite sastanak i na video sistemu, pogledajte polje "Zatvorisastanak o imenu video> sistema".


 

Ako napustite sastanak pre nego što ulogu domaćina dodelite nekoj drugoj,Aplikacija Webexponovo dodeli ulogu domaćina sledećim redosledom:

 • Alternativni domaćin

  Alternativni domaćin mora da ima licencu glavnog računarskog računarskog programa na Vašoj Webex lokaciji.

 • Prijavljeni prezentator

 • Prijavljeni učesnik

 • Prezenteri koji nisu prijavljeni

 • Učesnici koji nisu prijavljeni

 • Korisnici koji su pozvali sa uređaja