Lämna möte
1

Klicka på Lämna möte Lämna möte.

Om du och andra mötesdeltagare är anslutna till ett videosystem klickar du på Lämna mötet endast på datorn. På så sätt fortsätter mötet i videosystemet.

1

Klicka på Lämna mötet eller Avsluta mötet för alla Lämna möte eller Avsluta möte för alla och välj sedan om du vill avsluta eller lämna mötet:

 • Klicka på Avsluta möte för alla för att avsluta mötet för alla.
 • Klicka på Lämna möte för att tilldela värdrollen till en annan mötesdeltagare så att mötet kan fortsätta. Välj sedan en ny värd och klicka på Lämna möte.

  För tWebex-appenför Android och iOS tilldelas värdrollen automatiskt när du lämnar ett möte.

  Om du är ansluten till ett videosystem och vill stänga mötet på videosystemet också markerar du kryssrutan Stängmöte på videosystemnamn> om du vill stänga mötet.


 

Om du lämnar mötet innan du tilldelar värdrollen till någon annanWebex-appenomtilldelar värdrollen i följande ordning:

 • Alternativ värd

  En alternativ värd måste ha en värdlicens på din Webex-webbplats.

 • Inloggad presentatör

 • Inloggad deltagare

 • Presentatörer som inte är inloggade

 • Deltagare som inte är inloggade

 • Användare som ringde in från en enhet