Vergadering verlaten
1

Klik op Vergadering verlaten Vergadering verlaten.

Als u en andere deelnemers zijn verbonden met een videosysteem, klikt u alleen op Vergadering verlaten op de computer. Op die manier gaat de vergadering op het videosysteem verder.

1

Klik op Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor allen Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor allen en kies of u de vergadering wilt beëindigen of verlaten:

 • Klik op Vergadering beëindigen voor iedereen om de vergadering voor iedereen te beëindigen.
 • Klik op Vergadering verlaten om de hostrol aan een andere deelnemer toe te wijzen, zodat de vergadering verder kan gaan. Kies daarna een nieuwe host en klik op Vergadering verlaten.

  Voor deWebex-appvoor Android en iOS wordt de hostrol automatisch toegewezen wanneer u een vergadering verlaat.

  Als u verbonden bent met een videosysteem en de vergadering ook op het videosysteem wilt sluiten, vink dan het selectievakje Vergadering sluiten op videosysteemnaam> aan.


 

Als u de vergadering verlaat voordat u de hostrol aan iemand anders toewijst,Webex-appwijs de hostrol toe in de volgende volgorde:

 • Alternatieve host

  Een alternatieve host moet een hostlicentie hebben op uw Webex-site.

 • Aangemelde presentator

 • Aangemelde deelnemer

 • Presentatoren die zich niet hebben aangemeld

 • Deelnemers die zich niet hebben aangemeld

 • Gebruikers die inbellen vanaf een apparaat