Opuść spotkanie
1

Kliknij opcję Opuść spotkanie Opuść spotkanie.

Jeśli Ty i inni uczestnicy jesteście połączeni z systemem wideo, kliknij opcję Opuść spotkanie tylkona komputerze. W ten sposób spotkanie będzie kontynuowane w systemie wideo.

1

Kliknij opcję Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich Opuszczanie spotkania lub Kończenie spotkania dla wszystkich , a następnie wybierz, czy chcesz zakończyć spotkanie, czy je opuścić:

 • Kliknij przycisk Zakończ spotkanie dla wszystkich , aby zakończyć spotkanie dla wszystkich.
 • Kliknij przycisk Opuść spotkanie , aby przypisać rolę gospodarza innemu uczestnikowi, aby spotkanie mogło być kontynuowane. Następnie wybierz nowego gospodarza i kliknij Opuść spotkanie.

  DlaAplikacja Webexw systemach Android i iOS rola hosta jest automatycznie przypisywana podczas opuszczania spotkania.

  Jeśli masz połączenie z systemem wideo i chcesz zamknąć spotkanie również w systemie wideo, zaznacz pole wyboru Zamknij spotkanie w systemiewideo nazwa> .


 

Jeśli opuścisz spotkanie przed przypisaniem roli gospodarza komuś innemu,Aplikacja Webexponownie przypisuje rolę hosta w następującej kolejności:

 • Alternatywny prowadzący

  Alternatywny host musi mieć licencję hosta w witrynie Webex.

 • Zalogowany prezenter

 • Zarejestrowany uczestnik

 • Prezenterzy, którzy nie są zalogowani

 • Uczestnicy, którzy nie są zalogowani

 • Użytkownicy, którzy nawiązali połączenie telefoniczne z urządzenia