Uključivanje i postavljanje HMT-a za realwear

Kada se uređaj prvi put uključi, može se oglasiti zvučnim signalom koji označava da ga treba postaviti. Uređaj traži QR kôd za skeniranje radi konfiguracije. Otvorite RealWear Companion na svom mobilnom uređaju da biste generirali QR kôd.

1

Pritisnite i držite tipku za uključivanje koja se nalazi na bočnoj strani uređaja da biste je uključili.

2

Odaberite Konfiguracija, odaberite Prvi put postavljanjei slijedite korake na uređaju.

3

Usmjerite HMT kameru na QR kôd nakon što se generira.

4

Da biste potvrdili da je uređaj konfiguriran, izgovorite NAVIGATE HOME i provjerite vrijeme i datum, kao i bežičnu mrežu.

Prijavite se POMOĆU QR koda

1

Recimo Scan kod.

2

Postoji nekoliko načina da dobijete svoj kôd:


 

Provjerite jeste li potvrdili okvir ako koristite Webex Expert na zahtjev 1.9 ili noviji.

3

Kliknite Generiraj kod.

4

Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke webex aplikacije .

5

Skenirajte kôd pomoću realwear HMT-1.

Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke za Webex

1

Recite Unesite korisničko ime i lozinku.

2

Recite Odaberite stavku 1 da biste podigli tipkovnicu.

3

Unesite svoje korisničko ime i lozinku za Webex, a zatim recite Pošalji.