Slå på og konfigurere RealWear HMT

Når enheten slås på for første gang, kan det være den piper for å indikere at den må konfigureres. Enheten søker etter en QR-kode som skal skannes for å utføre konfigurasjonen. Åpne RealWear Companion på mobilenheten din for å generere en QR-kode.

1

Trykk og hold inne av/på-knappen på siden av enheten for å slå den på.

2

Velg Konfigurasjon, Førstegangs konfigurasjon, og følg trinnene på enheten.

3

Pek HMT-kameraet mot QR-koden når den er generert.

4

For å bekrefte at enheten er konfigurert sier du GÅ HJEM og kontrollerer klokkeslettet og datoen, samt det trådløse nettverket.

Logg på med en QR-kode

1

Si Skann kode.

2

Du kan få koden på flere måter:


 

Kontroller at du merker av for hvis du bruker Webex Expert on Demand 1.9 eller senere.

3

Klikk Generer kode.

4

Logg på med brukernavnet og passordet for Webex-appen .

5

Skann koden med RealWear HMT-1.

Logg på med Webex-brukernavn og passordet

1

Si Angi et brukernavn og passord.

2

Si Velg element 1 for å få frem tastaturet.

3

Skriv inn Webex-brukernavnet og passordet, og si deretter Send inn.